ویرتا

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر – مکارم اخلاق

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

امام صادق علیه السلام :

 و قد سُئلَ عن مَكارِمِ الأخْلاقِ ـ : العَفْوُ عَمّنْ ظَلَمَكَ ، و صِلَةُ مَن قَطعَكَ ، و إعْطاءُ مَن حَرمَكَ ، و قَولُ الحقِّ و لَو على نَفْسِكَ .

ـ در پاسخ به سؤال از مكارم اخلاق ـ فرمود : گذشت از كسى كه به تو ستم كرده است ، ارتباط برقرار كردن با كسى كه از تو بُريده است ، عطا كردن به آن كه از دادن چيزى به تو دريغ كرده است و گفتن حقّ، اگر چه بر ضدّ خودت باشد .

منبع:  ميزان الحكمه جلد سوّم صفحه ۴۸۳ 

مقام معظم رهبری:

سخن حق را بگو هر چند علیه خود تو باشد. این، آن کاری است که ماها خیلی بلد نیستیم آنرا انجام بدهیم. قولِ حق را انسان بر زبان بیاورد، یا اگر دیگری گفت قبول کند، ولو آن قولِ حق به زیانِ خود انسان باشد. مَکرَمَت اخلاقی، اینهاست