ویرتا

“سونامی اتمی” روسیه برای غرق کردن آمریکا!

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


یک افسر بازنشسته روسی از تداریک روسیه برای ایجاد سونامی اتمی در سواحل اقیانوس اطلس با هدف غرق کردن شهرهای بزرگ آمریکا خبر داد.

به گزارش مصاف،یک افسر بازنشسته روسی ادعا کرده است که کشورش موشک های هسته ای در عمق اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل شرقی آمریکا قرار داده است تا در صورت لزوم با انفجار آن، یک سونامی برای غرق کردن شهرهای بزرگ آمریکا ایجاد شود.

ویکتور بارانیتس در گفت وگو با روزنامه روسی “کوسمولسکایا پراودا” در پاسخ به سوالی درباره حضور نظامی آمریکا در کشورهای همجوار روسیه گفت:” آمریکایی ها تانک ها، هواپیماها و نیروهای ویژه خود را در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر می کنند و ما با آرامش تمام موشک‌های اتمی در سواحل آنها مستقر می کنیم”.

وی افزود: ” این موشک ها در اعماق اقیانوس اطلس کار گذاشته شده‌اند و تنها منتظر صدور فرمان هستند.”

این افسر بازنشسته روسی تصریح کرد که با انفجار این موشک ها امواج بسیار بلند “سونامی” به وجود می آید که می تواند شهرهای بزرگ آمریکا از جمله نیویورک و میامی را غرق و نابود کند.”

منبع:العالم