ویرتا

سه شرط موفقیت در کسب و کار (عکس نوشته)

۷ خرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 

امام صادق عليه السلام : كُلُّ ذِي صناعَةٍ مُضطَرٌّ إلى ثلاثِ خِلالٍ يَجتَلِبُ بِها المَكسَـبَ و هُو : أنْ يكونَ حاذِقا بِعَمَلِهِ، مُؤَدِّيا للأمانَةِ فيهِ ، مُستَمِيلاً لِمَنِ استَعمَلَهُ هر اهل فنی برای اینکه کارش بگیرد به سه چیز نیازمند است: 1-در کار خو د مهارت داشته باشد 2-  امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3- دل صاحب کار  و مراجعه کننده اش را به دست آورد تحف العقول ، ج  5،ص 322

امام صادق عليه السلام :

كُلُّ ذِي صناعَةٍ مُضطَرٌّ إلى ثلاثِ خِلالٍ يَجتَلِبُ بِها المَكسَـبَ و هُو : أنْ يكونَ حاذِقا بِعَمَلِهِ، مُؤَدِّيا للأمانَةِ فيهِ ، مُستَمِيلاً لِمَنِ استَعمَلَهُ

هر اهل فنی برای اینکه کارش بگیرد به سه چیز نیازمند است: ۱-در کار خو د مهارت داشته باشد ۲-  امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. ۳- دل صاحب کار  و مراجعه کننده اش را به دست آورد

تحف العقول ، ج  ۵،ص ۳۲۲