ویرتا

سرو قامتان : شهید مرتضی جاویدی ( پوستر و بنر)

۱ آبان ۱۳۹۶

 

 

 

نمیدانم من چکار کرده ام که شهید نمی شوم

نمیدانم من چکار کرده ام که شهید نمی شوم شاید قلبم سیاه است. خدا رحمت کند حاج مجید ستوده را وقتی با هم صحبت می کردیم اگر جنگ تمام شود ما نمزده باشیم چکار کنیم؟ واقعا نمی شود زندگی کرد و به صورت خانواده های شهدا نگاه کرد..

و اینجاست که ما و جاماندگان از قافله نور باید یگوییم خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند.(دست نوشته ای از شهید)


منبع: کاری از آستان قدس رضوی