ویرتا

سرو قامتان : شهید حسن باقری ( +پوستر و بنر)

۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

 

یکی از عملیات امام مهدی (عج) نگاهم به شخصی افتاد

یکی از عملیات امام مهدی (عج) نگاهم به شخصی افتاد که سطلی به دست گرفته بود و فشنگهای روی زمین را جمع می کرد . این شخص کسی نبود جز برادر باقری که می گفت: اینها حیف است و باید از آنها استفاده کرد.
وقتی راجع به عملیات یا مسایل کاری انتقاد می کردیم با مهربانی می گفت: بسیار خوب، حالا شما بیایید و کار را در دست بگیرید چه فرقی می کند.
در عملیات بیت المقدس وقتی یکی از تیپ ها در وضعیت دشواری قرار گرفته بود فرمانده آن در اثر فشار مشکلات می گوید: مگر بالاتر زا سیاهی هم رنگی هست؟

شهید باقری پاسخ می دهد.آری بالاتر از سیاهی، سرخی خون شهید است که روی زمین می ریزد. قومه محرکه شما خون شهداست.


منبع: کاری از آستان قدس رضوی