ویرتا

سازمان ملل از رژیم بحرین خواست شکنجه گری را تمام کند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶


صدای شیعه: به گزارش پایگاه روسیا الیوم، کمیته ضد شکنجه وابسته به سازمان ملل متحد از نظام بحرین خواست که نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر را از سلول انفرادی بیرون بیاورد و درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری با زندانیان تحقیق کند.

دولت بحرین از سال ۲۰۱۶ مخالفان را بیش از پیش سرکوب می کند و جمعیت اسلامی وفاق ملی را که اصلی ترین تشکّل سیاسی بود، منحل کرد. رژیم این کشور نبیل رجب را بازداشت نمود و تابعیت بحرینی شیخ عیسی قاسم روحانی معروف این کشور را سلب کرد.

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل که متشکل از ۱۰ کارشناس مستقل است، پس از ۵ سال به بررسی پرونده حقوق بشر بحرین پرداخت.

کارشناسان کمیته ضد شکنجه از دولتمردان بحرین خواستند که به حبس انفرادی نبیل رجب پایان دهند و دست یابی وی به خدمات درمانی و غرامت مناسب را تضمین کنند.

کارشناسان افزودند: گزارش ها نشان می دهد که حبس انفرادی نبیل رجب از ۹ ماه گذشته آغاز است و وی در این مدت خدمات درمانی مناسب را دریافت نکرده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند: شکایاتی بسیار و پیاپی درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و توسل زندانبان ها به ابزار شکنجه برای اجبار زندانیان به اعتراف کردن به ” کارهای نکرده ” دریافت شده است

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل همچنین از مقامات بحرینی خواست که قانون محاکمۀ مردم عادی در دادگاه های نظامی را لغو کند و اوضاع و امکانات مناسب برای زندانیان خصوصاً زندانیان زندان جَوّ فراهم کند.


منبع: العالم

انتهای پیام