ویرتا

روز قدر

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

منبع : ماه خدا جلد دوّم صفحه ۸۶۵ تا صفحه ۸۶۵

روز قدر

براساس برخی اخبار، روز قدر نیز دارای فضیلت هست.

سيّد ابن طاووس رحمه الله گويد: 

 بدان كه روايت ، با سندهايى تعداد از امامان رهستگو ـ كه برترينِ درودهاى خداوند بر آنان باد ـ از خداى متعال نقل انجام گرفته هست كه: «روز شب قدر ، مثل شب قدر هست». پس مبادا روز نوزدهم يا بيست و يكم يا بيست و سوم را ناچيز بشمارى و به آنچه در اين سه شب انجام داده اى ، بسنده كنى و آن را نزد خداى خود زياد به حساب آورى، در حالى كه از نعمت بزرگ و حقوق پروردگارى اش غافل باشى! 

 در اين سه روز بزرگ و ارجمند ، بيشترين تلاش را در مورد: عبادت ها، دعاها و غنيمت شآقان خانومدگى پيش از فرا رسيدن مرگ ، داشته باش. 

 مى گويم: بنا به ظاهر رواياتى كه از معصومان عليهم السلام نقل انجام گرفته ، حیاتی در اين شب ها ، همان هست كه به آن تصريح كرديم كه: شب قدر ، شب بيست وسوم هست. پس، درباره روزِ اين شب، كوتاهى مكن. (الاقبال ج ۱ ص ۳۵۰)