ویرتا

روز جوان

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

روز جوان

پیامبر صلی الله علیه وآله:

لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ یومَ القِیامَةِ حَتّی یسأَلَ عَن أربَعٍ عَن عُمُرِهِ فیما أفناهُ، وعَن شَبابِهِ فیما أبلاهُ، وعَن مالِهِ مِن أینَ اکتَسَبَهُ وفیما أنفَقَهُ، وعَن حُبِّنا أهلَ البَیتِ.

بنده، در روز قیامت، گام از گام برنمی دارد، مگر آن که از چهار چیز پرسیده شود: از عمرش که چگونه سپری ساخته، و از جوانی اش که چگونه هدر داده، و از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده است؛ و از دوستی ما اهل بیت [پیامبر صلی الله علیه وآله ].

الخصال: ص ۲۵۳ ح ۱۲۵

پیامبر صلی الله علیه وآله:

اوصیکم بِالشُّبّانِ خَیرا فَإِنَّهُم أرَقُّ أفئِدَةً.

شما را به نیکی با جوانان سفارش می کنم؛ زیرا نرم ترینْ دل ها را دارند.

شباب قریش: ص ۱

پیامبر صلی الله علیه وآله:

مَن تَعَلَّمَ فی شَبابِهِ کانَ بِمَنزِلَةِ الوَشمِ فِی الحَجَرِ، ومَن تَعَلَّمَ وهُوَ کبیرٌ کانَ بِمَنزِلَةِ الکتابِ عَلی وَجهِ الماءِ.

آن که در جوانی اش بیاموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و آن که در بزرگ سالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب باشد.

النوادر للراوندی: ص ۱۳۲ ح ۱۶۹

امام علی علیه السلام:

شَیئانِ لا یعرِفُ فَضلَهُما إلّا مَن فَقَدَهُمَا: الشَّبابُ، وَالعافِیةُ.

برتری (ارزشِ) دو چیز را جز آنان که آنها را از دست دهند، نمی شناسند: جوانی و آرامش.

غرر الحکم: ح ۵۷۶۴

امام علی علیه السلام:

بادِر شَبابَک قَبلَ هَرَمِک، وصِحَّتَک قَبلَ سُقمِک.

جوانی ات را پیش از پیری، وتندرستی ات را پیش از بیماری دریاب.

غرر الحکم: ح ۴۳۸۱

امام صادق علیه السلام:

یابنَ أخی عَلَیک بِالشَّبابِ ودَع عَنک الشُّیوخَ.

فرزند برادر! جوانان را دریاب و پیران را رها کن.

الکافی: ج ۱ ص ۳۶۲ ح ۱۷