ویرتا

راهی برای خوشبختی (تصویر نوشته)

۲۲ خرداد ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

امام حسن علیه السلام ‌اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً  برای دنیای خود چنان کار کن که گویی متداوم خانومده خواهی ماند و برای آخرتت به گونه ای کار کن که گویی فردا خواهی مُرد وسائل الشیعه ج 17 ص 76

امام حسن علیه السلام

‌اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لاِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً 

برای دنیای خود چنان کار کن که گویی متداوم خانومده خواهی ماند و برای آخرتت به گونه ای کار کن که گویی فردا خواهی مُرد

وسائل الشیعه ج ۱۷ ص ۷۶