ویرتا

دومین مرحله مانور بزرگ تذکر لسانی در منطقهستان کنگاور اجرا انجام گرفت

۲۲ خرداد ۱۳۹۶


ساعت: ۰۰:۰۷
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
شناسه رویداد: ۱۱۲۵۵۶۱

با هم با سراسر کشور و مصادف با ماه مبارک رمضان دومین مانور بزرگ تذکر لسانی در منطقهستان کنگاور اجرا انجام گرفت.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه دانا به گرازش از آفتاب کنگاور، دومین و بزرگترین مانور تذکر لسانی با دنبال نهادینه کـــردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، با همکاری پایانی ادارات و نهادهای نظامی و غیر نظامی منطقهستان کنگاور  در منطقهستان کنگاور برگزار انجام گرفت.


در این پلن نماینده پایانی نهاد های منطقهستان،ناحیه مقاومت بسیج، نیروی انتظامی،بسیجیان و نماینده هایی از پایانی ادارات منطقهستان کنگاور حضور داشتند.


علی تشکینی دادستان عمومی منطقهستان کنگاور پیش از آغاز این پلن در جمع طلایه داران ار به معروف و نهی از منکر بیان داشت: تذکر لسانی از اوامر زیاد حیاتی و تاثیر گذار هست که باید با پایان توان از آن حمایت کـــرد.


وی تصریح کـــرد:ایام ماه مبارک رمضان فرصت معقولی برای تذکر دادن به افراد غافل هست دلیل که قلوب همه آقام آماده پذیرش نقل کرد نیکوست، لذا باید این تذکر با آرامش و از روی ایمان و اعتقاد باانجام گرفت تا تاثیر مثبتی به دنبال داشته باانجام گرفت.


تشکینی به لزوم اجرای امر به معروف در همه محیط های جامعه تاکید داشت و گفت: حتی در محیط اداری نیز باید در رابطه با رفتارهای نامعقول و خلاف عرف متذکر انجام گرفت.


وی افزود: روزه خواری جرمی مشهود هست و میتوان فرد خاطی را پس از بی اثر بودن تذکرات مکرر دستگیر کـــرد و قانون این اجازه را داده هست.


دادستان عمومی منطقهستان کنگاور ضمن تاکید بر توجه به قوانین از طرف آمران معروف گفت: شناخت صحیح قانون و آکاهی از شرایط اجرای امر به معروف امری زیاد ضروری هست که باید طلایه داران به آن توجه ویژه داشته باانجام گرفت و خدایی نکـــرده با عملی نسنجیده خود و اطرافیان را درگیر مسائل قضایی نکنند و چهره این فریضه الهی تخریب نشود.


در این مانور طلایه داران با حضور در نقاط مختلف منطقه در رهستای اجرای فریضه امر به معروف و نهر از منکر، مانور یک روزه ای را اجرا کـــردند.