ویرتا

دوران شیردهی به نوزاد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسش :

در باره دوران شیردهی به نوزاد چه سفارش هایی شده است؟

پاسخ :

در منابع اسلامی، دوران شیردهی با اهمیت دانسته شده و سفارش هایی در باره آن آمده است، مانند:

۱. تأکید بر شیر مادر: هیچ شیری برای تغذیه کودک، پربرکت تر از شیر مادر نیست.[۱]

۲. انتخاب شیرده مناسب: بنگرید که چه کسی فرزندانتان را شیر می دهد؛ چرا که کودک، به همین شیر، رشد می کند.[۲] بر شما باد دایه های زیبا و پاکیزه؛ چرا که شیر سرایت می کند.[۳] زن کودن را برای شیردهی انتخاب نکنید؛ چرا که شیر بر سرشت ها چیرگی می یابد [۴] و نیز زنان بدکاره و دیوانه.[۵]

۳. شیر دادن از هر دو پستان: از یک پستان شیر ندهید؛ از هر دو شیر بدهید تا یکی خوراک و دیگری نوشاب باشد.[۶]

۴. کامل کردن شیر دادن برای دو سال: این سفارش، در قرآن کریم آمده است که: «مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر بدهند».[۷]

 


[۱] الکافی، ج ۶، ص ۴۰، ح ۱؛ تهذیب الأحکام، ج ۸، ص ۱۰۸، ح ۳۶۵؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۷۵، ح ۴۶۶۳ (از امام علی(ع)).

[۲] الکافی، ج ۶، ص ۴۴، ح ۱۰ (از امام علی(ع)).

[۳] الکافی، ج ۶، ص ۴۴، ح ۱۳؛ تهذیب الأحکام، ج ۸، ص ۱۱۰، ح ۳۷۷؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۷۸، ح ۴۶۷۷ (از امام باقر(ع)).

[۴] الکافی، ج ۶، ص ۴۳، ح ۹؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۳۲۴، ح ۱۹ و ۲۰ (از امام صادق(ع)).

[۵] الخصال، ص ۶۱۴، ح ۱۰؛ تحف العقول، ص ۱۰۵؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۳۲۳، ح ۹ (از پیامبر خدا(ص)).

[۶] الکافی، ج ۶، ص ۴۰، ح ۲؛ تهذیب الأحکام، ج ۸، ص ۱۰۸، ح ۳۶۶؛ کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۷۵، ح ۴۶۶۴ (از امام صادق(ع)).

[۷] سوره بقره، آیه ۲۳۳. 

پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت