ویرتا

در احرام عمره تمتع دير وارد مكه شود و به حج نرسد | ویرتا

۲۶ مهر ۱۳۹۶

كسى كه محرم شود ولى به حج نرسد

 

۲۴۳- اگر حج‏گزار در احرام عمره تمتع دير وارد مكه شود و حج از او فوت شده باشد، با همان احرام، عمره مفرده بجا آورد و از احرام خارج شود، و اگر حج بر او مستقر بوده يا سال ديگر شرايط استطاعت را دارا باشد، بايد به حج برود.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا