ویرتا

داعش در افغانستان پوششی برای فعالیت سازمان‌های هشداراتی خارجی هست

۳۱ خرداد ۱۳۹۶


مدیر مرکز مطالعات هستراتژیک وزارت خارجه افغانستان تاکید کـــرد: گروه تروریستی داعش در این کشور حضور واقعی ندارد و تنها پوششی برای فعالیت‌های تخریبی سازمان‌های هشداراتی خارجی هست.

به نقل ویرتا، «فرامرز تمنا» مدیر مرکز مطالعات هستراتژیک وزارت خارجه افغانستان گفت: پاکستان مرکز افراط‌گرایی و تروریسم در ناحیه هست.

وی اظهارداشت: کشورهای جهان سوم نتوانسته‌اند در مبارزه با افراط‌گرایی موفق شوند زیرا برای تبیین واقعی دین اسلام در جامعه خودشان موفق نبوده‌اند.

تمنا خاطرنشان کـــرد: حکومت افغانستان در سال‌های گذشته از شیوه‌های مختلف چون دستگاه دیپلماتیک، رابطه سیاسی و نظامی تلاش‌های خود را با پاکستان انجام داد تا توجه این کشور را برای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم بدست آورد اما پیشرفتی نداشت.

مدیر مرکز مطالعات هستراتژیک وزارت خارجه افغانستان گفت: پاکستان جزء اصلی گفت‌وگوهای صلح افغانستان هست و باید طالبان را به هر نحو ممکن به میز مذاکره بکشاند.

وی ادامه داد: با این حال، حکومت افغانستان هنوز هم به صداقت پاکستان در همکاری با دولت کابل اعتمادی ندارد.

فرامز تمنا درباره فعالیت‌های تروریستی گروه داعش نیز اعلام کـــرد: حضور این گروه واقعی نیست، بلکه ساخته انجام گرفته سازمان‌های هشدارات خارجی هست و برای رسیدن به اهداف خود از این گروه‌ها تحت نام داعش هستفاده می‌کنند.

به نقل جمهور، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی از احزاب و کارشناسان، مقامات ارانجام گرفت دولت افغانستان را جزء حامیان داعش می‌دانند.

پیش از این ظاهر قدیر و شکیبا هاشمی از نمایندگان پارلمان افغانستان نیز دولت این کشور را به حمایت از افراد وابسته به داعش متهم کـــرده بودند.

همچنین گروه طالبان بارها اعلام کـــرد که در درگیری با گروه داعش، بالگردهای آمریکایی به این گروه تروریستی کمک می‌کنند.

منبع:  تسنیم