ویرتا

خير دنيا و آخرت در قرائت سوره فاتحه

۲۹ تیر ۱۳۹۶

به مناسب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: هركس سوره فاتحه را بخواند خداوند خير دنيا و آخرت را به روى او مى‏گشايد. اسم اعظم خداوند در اين سوره بخش بخش گرديده است. [مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۳۳۰]

سوره حمد