حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم روزه با هستفاده از قرص و مشاهده ی لکه های پی در پی [احکام روزه خانوم حائض]

پرسش : آیا خانومان می توانند برای این که بتوانند روزه را تکمیل بگیرند، از قرص های جلوگیری هستفاده نمایند؟
پاسخ : در صورتی که ضرر حیاتیی نداشته باانجام گرفت اشکالی ندارد، و چنانچه لکه هایی ببیند ولی سه روز نخست متصل و پی در پی نباانجام گرفت حکم هستحاضه را دارد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از هستفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا 

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘