مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

سوال: آیا کپی کردن حدود ۳۰ صفحه از یک کتاب ۵۰۰ صفحه ای صرفا به عنوان منبع درسی برای امتحان جایز است؟
چون کل کتاب نیاز نیست و خرید آن هزینه اضافی برای دانشجویان است.

پاسخ:

كپی‌برداری، بنابر احتياط بدون اجازه ی صاحبان ان جایز نیست هر چند در فرض سوال باشد، مگر اينكه بدانيد صاحبان آن اجازه داده‌اند.

منبع : استفتاء سایت ویرتا از دفتر مقام معظم رهبری.

مطابق نظر آيت الله مکارم شیرازی

سوال: آیا کپی کردن حدود ۳۰ صفحه از یک کتاب ۵۰۰ صفحه ای صرفا به عنوان منبع درسی برای امتحان جایز است؟
چون کل کتاب نیاز نیست و خرید آن هزینه اضافی برای دانشجویان است.

پاسخ:

پاسخ:  اين کار جز با رضايت توليد کنندگان اصلي آن کتاب جايز نيست، مگر در صورتي که از کفار حربي باشند.

 

منبع : استفتاء سایت ویرتا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘