ویرتا

حکم ذبح حیوان از پشت سر | ویرتا

۱۹ آبان ۱۳۹۶

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ذبح از پشت سر [نحوه ذبح]

پرسش :آیا قطع کردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جایز است؟ اگر جواب منفى است، آیا موجب حرمت ذبیحه مى گردد؟

پاسخ :این کار جایز نیست و خوردن گوشت آن اشکال دارد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 

حتما بخوانيد

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا