ویرتا

حکم دروغ فحش فخر و فسوق در حال احرام | ویرتا

۳ آبان ۱۳۹۶

محرمات احرام‏

۸- فسوق‏

هشتم- فسوق.

۳۹۵- فسوق اختصاص به دروغ گفتن ندارد[۱] بلكه فحش دادن و فخر[۲] به ديگران، نيز فسوق است. در فسوق، غير از استغفار كفّاره نيست، و مستحب است چيزى كفّاره بدهد و اگر گاو ذبح كند بهتر است.

 

[۱] ( ۱). آية اللَّه بهجت: اظهر مقيّد بودن دروغ گفتن و دشنام دادن و مفاخرت است به آن‏كه بر غير محرم حرام‏باشند.( مناسك شيخ، ص ۲۲).
[۲] ( ۲). آية اللَّه تبريزى: فخر كردن بر ديگران، اگر براى اثبات فضيلت و برترى براى خود باشد كه توهين ديگرى را در برداشته باشد، اين عمل فى نفسه حرام است.

آية اللَّه خويى و آية اللَّه سيستانى: فخر كردن اگر مستلزم اهانت و تحقير مؤمن باشد هميشه حرام است و در حال احرام حرمتش مؤكّد است و اگر چنين نباشد اشكالى ندارد حتى در حال احرام.

آية اللَّه فاضل: خواه موجب نقص ديگران باشد و يا نباشد.

آية اللَّه مكارم: بنابر احتياط واجب فخر فروشى نيز از فسوق است.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا