ویرتا

حکم درآمد تن فروشی پس از توبه | ویرتا

۱۸ مهر ۱۳۹۶

درآمد از راه تن فروشی حرام و از کثیف ترین درآمد ها می باشد

 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مجهول المالک بودن درآمد نامشروع [مجهول المالک ]

پرسش :زنى به اعتراف خود سالهاى متمادى مبتلا به اعمال منافى عفّت بوده و از این راه کسب معیشت مى نموده و با آن درآمد نامشروع، خانه و زندگى تهیّه کرده است. اکنون که مى خواهد توبه کند تکلیف دارایی هاى موجود اعم از خانه و اثاث و چیست؟


پاسخ :اگر صاحبانش را مى شناسد باید به آنها بازگرداند و اگر نمى شناسد حکم مجهول المالک را دارد و اگر او نیاز مبرم دارد حاکم شرع مى تواند با توجّه به این که توبه کرده به عنوان ردّ مظالم به او بدهد.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا