ویرتا

حمله راکتی تروریستها به خانومان و کودکان سوری

۲۴ خرداد ۱۳۹۶


حمله راکتی تروریستها به غیرنظامیان از جمله خانومان و کودکان در منطقههای درعا و شمال شرقی منطقه حمص سوریه

به نقل ویرتا، در حمله موشکی گروههای مسلح به دو محله الکاشف و السبیل در منطقه درعا یک کودک شیرخوار کشته و ۹ نفر دیگر زخمی انجام گرفتند که حال دو نفر از آنها وخیم هست.

افزایش مجروحان این حمله خانوم و یا کودک هستند.

عناصر تروریست تعداد راکت نیز به سمت روستای عین الدنانیر در شمال شرقی حمص شلیک کـــردند، که خسارتهای مادی زیادی به بار آورد.

منبع: العالم