ویرتا

حملات جنگنده‌های ائتلاف سعودی به صنعاء

۱۷ آبان ۱۳۹۶


ائتلاف سعودی صنعاء پایتخت یمن را بمباران کرد و جنگنده‌های این ائتلاف به صورت گسترده در آسمان این شهر به پرواز درآمدند.

جنگنده های ائتلاف در دومین حمله هوایی، منطقه جبل عطان را در پایتخت یمن هدف قرار دادند.

رسانه‌های سعودی می‌گویند هدف حمله وزارت دفاع یمن بوده است.

جنگنده های سعودی
بمباران های گسترده خود به پایخت یمن و اطراف آن را با حمله به مناطق
مسکونی و تاسیسات عمومی، ساختمان امنیت ملی و وزارت کشور و مناطق النهدین و
روستای جربان ادامه دادند.