ویرتا

حمایت سنای آمریکا از فروش تسلیحات به عربستان سعودی

۲۵ خرداد ۱۳۹۶


سنای آمریکا با ۵۳ رای در برابر ۴۷ رای، قطعنامه توقف فروش سلاح به عربستان را رد کـــرد.

به نقل ویرتا، مجلس سنای آمریکا به لغو قطعنامه ای که دنبالش توقف فروش سلاح به عربستان بود،رای مثبت داد.

بر اساس این قطعنامه قرار بود فروش حدود ۵۱۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به عربستان متوقف شود.

این طرح بخشی از بسته پیشنهادی دونالد ترامپ،رییس جمهوری آمریکا برای فروش ۱۱۰ میلیارد دلارسلاح  به ریاض بود.

دولت ترامپ اعلام کـــرده بود که این قرار داد تسلیحاتی می تواند به طور بالقوه ده ها هزار شغل جدید در آمریکا به وجود بیاورد و در عین حال می تواند با افزایش توانایی دفاعی عربستان،بار امنیتی را از دوش واشنگتن بردارد.

اما مخالفان این قرارداد به سرپرستی سناتور دموکرات «کریس مورفی» از «کانکتیکات» و سناتور جمهوری خواه «راند پل» از «کنتاکی» منتقد نقش عربستان در جنگ داخلی یمن هستند.

آنها نگران این هستند که تسلیحات پیچیده در دست عربستان در جنگ یمن مورد هستفاده قرار بگیرد و به همین دلیل پیشنهاد صدور قطعنامه ای را در مخالف با طرح فروش سلاح به ریاض ارائه دادند.

پل که ترامپ را به خاطر کاندیداتوری انتخابات ریهست جمهوری به عنواتن نماینده حزب جمهوری خواه به چالش کشیده بود در اظهاراتش در صحن سنا عربستان را به انجام گرفتت مورد انتقاد قرار داد.

او خاطر نشان کـــرد که فروش تجهیزات نظامی به عربستان خانومدگی زیادی از یمنی های بی گناه را تهدید می کند.

پل افزود:امروز من به خاطر هزاران منطقهوند بی گناه حرف میخانومم که در یمن کشته انجام گرفته اند.امروز من از میلیون ها کودک در یمن که صدایشان شنیده نمی شود و در نتیجه اقدامات ریاض کشته خواهند انجام گرفت،حمایت می کنم.امروز می خواهم بگویم که آمریکا دیگر نباید مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه را تانجام گرفتید کند دلیل که این روند نتیجه نیکوی در پی نخواهد داشت.

منبع: شبستان