ویرتا

حضور جهادگران میان اهالی روستای بورون

۲ مرداد ۱۳۹۶

گروه اجتماعی: با هدف اقدامات عمرانی و دستگیری از محرومان، جهادگران بسیج سازندگی میان اهالی روستای برون در گرماب زنجان حاضر شدند.

به گزارش
خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از زنجان، حمایت از محرومان در نقاط دورافتاده
یکی از سیاست‌های کمیته امداد و بسیج سازندگی است و این خدمات حد و مرز جغرافیایی
ندارد و محدود به یک منطقه خاص در ایران اسلامی نیست.

در همین راستا،
طی چند روز اخیر و در راستای اجرای اردوهای جهادی استان زنجان،
با همکاری کمیته امداد و گروه جهادی شهید
دلیری مسجدجامع قلهک تهران
۲۰۰ بسته مواد غذایی در روستای بورون بخش گرماب توزیع
و به همت جهادگران سرویس بهداشتی در روستای این مدرسه احداث شد.

یادآور می‌شود گرماب
مرکز بخش افشار شهرستان خدابنده است که جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال
۱۳۹۵، برابر با ۳۸۷۵ نفر بوده است.

حضور جهادگران در بین اهالی روستای بورون

حضور جهادگران در بین اهالی روستای بورون

حضور جهادگران در بین اهالی روستای بورون

حضور جهادگران در بین اهالی روستای بورون