ویرتا

حریری سرانجام وارد بیروت شد

۴ آذر ۱۳۹۶


سعد حریری نخست وزیر لبنان ساعاتی قبل وارد بیروت شد.

هواپیمای سعد حریری نخست وزیر لبنان بامداد امروز در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت به زمین نشست.

حریری ۱۸ روز پس از استعفای بحث برانگیز و پرابهامش در عربستان سعودی، سرانجام به بیروت بازگشت.

وی در بدو ورود به بیروت، بر مزار پدرش رفیق حریری که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) در یک انفجار مشکوک کشته شد، حضور یافت.

شماری از مردم لبنان همزمان با بازگشت حریری، در خیابان های بیروت به جشن و شادمانی پرداختند.

سعد حریری در مسیر حرکت از قاهره به بیروت، در قبرس توقفی کوتاه داشت و سپس قبرس را به مقصد بیروت ترک کرد.