ویرتا

جروزالم پست؛ توطئه آمریکا علیه ایران مشخص انجام گرفت/ واشنگتن ضربه پایتخت را به جان خرید

۲۹ خرداد ۱۳۹۶


تکمیلا می‌توان از این روند نتیجه گرفت که موضع کنگره آمریکا به طور تکمیل به حالت قبل از امضای توافق برجام برگشته هست و دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در این باره که تحریم‌ها وسیله ای جدی برای فشار به ایران هست، اتفاق نظر دارند.

به نقل ویرتا، روخانومامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی به تحریم های جدید علیه ایران پرداخت و نوشت: در حال حاضر هستراتژی ضد ایرانی غرب بعد از امضای توافق هسته ای در حال شکل گرفتن هست.

این روخانومامه صهیونیستی نوشت: مجلس سنای آمریکا به طور فزاینده ای تصمیم گرفته هست تا ایران را بخاطر فعالیت های هسته ای و همچنین تاریخچه حقوق بشری ایران و انجام آزمایش های موشکی تحت فشارهای جدیدی قرار دهد و این نشان میدهد که آمریکا زیاد از گذشته در قبال  پایتخت و پلن های آن منسجم انجام گرفته هست. این طرح و تصویب تحریم های جدید مخالفینی نیز داشت و آنها بر این باور بودند که این روند می تواند موجب برهم خوردن توافق برجام شود.

جروزالم پست در ادامه نوشت: حتی چهره های دموکراتیک مجلس سنا نیز براین باور بودند که باید ایران را برای فعالیت هایش در ناحیه حتی با وجود امضای توافق هسته ای تحت فشار قرار داد و در حال حاضر نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات بایکدیگر متحد انجام گرفتند و با اکثریت آرا تحریم های انجام گرفتیدی را علیه ایران وضع کـــردند. همچنین تاکنون ترامپ مدیر جمهور آمریکا در مورد اعمال این تحریم ها اظهار نظری نکـــرده هست. به هر حال تنها دموکرات هایی هم که نگران توافق هسته ای امضا انجام گرفته با ایران بودند، اکنون از نبود دولت اوباما رنج می برند و آنها از حمایت جدی در این زمینه برخوردار نیستند.

این منبع افزود: تکمیلا می توان از این روند نتیجه گرفت که موضع کنگره آمریکا به طور تکمیل به حالت قبل از امضای توافق برجام برگشته هست و دموکرات ها و جمهوری خواهان در این باره که تحریم ها وسیله ای جدی برای فشار به ایران هست، اتفاق نظر دارند. نتیجه هستراتژی این تعداد ساله نیز نشان میدهد که برای آمریکایی این توافق متایمی بوده هست و در حال حاضر مقابله با پایتخت در بخش های غیر هسته ای نیز باید آغاز شود.

جروزالم پست در پایان نوشت: اعمال تحریم های اخیر می تواند عواقب اقتصادی و دیپلماتیکی انجام گرفتیدی علیه منافع خود آمریکا را در پی داشته باانجام گرفت اما باید این را پذیرفت که با تصویب این تحریم ها  توسط کنگره و دولت ترامپ دیگر باید عادی بودن تجارت با پایتخت را فراموش کـــرد.

منبع: فارس