ویرتا

جدال در حال احرام | ویرتا

۲ آبان ۱۳۹۶

۹- [محرمات احرام]جدال‏

نهم- جدال؛ و آن گفتن «لا وَاللَّه» و «بَلى‏ وَاللَّه» است.

۳۹۶- گفتن كلمه «لا» و كلمه «بَلى‏» و در ساير لغات، مرادف‏[۱] آن؛ مثل «نه» و «آرى»، دخالتى‏[۲] در جدال ندارد، بلكه قَسَم خوردن در مقامِ اثبات مطلب يا ردّ غير، جدال است.

 

[۱] ( ۳). آيات عظام: تبريزى، فاضل، گلپايگانى: در مرادف احتياط شود.
[۲] ( ۴) آية اللَّه فاضل و آية اللَّه خويى: كلمه لا و بلى‏ دخالت در مطلب دارد.

آية اللَّه گلپايگانى: بنابر احتياط لازم، گفتن كلمه« آرى واللَّه» و« بله واللَّه» و« نه واللَّه» ملحق به آن است.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا