ویرتا

تلاش دولت ترامپ برای عدم انتشار گزارش «شکنجه‌های سیا»

۱۴ خرداد ۱۳۹۶


منابع مطلع از تلاش دولت ترامپ برای محرمانه نمودن و عدم انتشار عمومی گزارش مربوط به زندان‌ها و شکنجه‌های سیا خبر داده اند.


به گزارش مصاف، این حرکت دولت ترامپ بدان معنا است که گزارش ۶۷۰۰ صفحه ای شکنجه ها و زندان های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا مربوط به سال ۲۰۱۴ میلادی، دیگر به انتشار عمومی نخواهد رسید. این اقدام احتمالاً با همکاری برخی اعضای کنگره و با بهانه در امان ماندن اطلاعات سری و حساس در این گزارش صورت خواهد گرفت.

منبع: العالم