ویرتا

تعاون و همکاری در کارهای خیر (عکس نوشته)

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد،  نه بر گناه و ستمکاری سوره مائده آیه 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد،  نه بر گناه و ستمکاری

سوره مائده آیه ۲