ویرتا

ترویج نماز كاهش دهنده آسیب اجتماعی هست

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

گروه فرهنگی: مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری ترویج نماز را از حیاتیترین عوامل كاهش دهنده آسیب اجتماعی دانست.

به نقل رویدادگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از چهارمحال و بختیاری، به گرازش از روابط عمومی ستاد اقامه نماز هستان چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام محمد كریمی، مدیر ستاد اقامه نماز هستان، با اشاره به ضرورت ترویج نماز در جامعه و خانواده اظهار كرد: بی شك ضرورت ترویج نماز منحصر در یك زمان و مكان وقشر خاص نیست و ترویج نماز بایدهستمرار داشته باانجام گرفت و متولیان باید متداوم ابزار معقول را در دست داشته باشند و در اختیار مخاطب خود خصوصا جوانان و نوجوانان قرار دهند.

وی به ضرورت‌های ترویج نماز اشاره كرد و عنوان داشت: ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص ضرورت ترویج نماز می‌فرمایند: یكی از حیاتی‎ترین راه‌های كاهش آسیب‌های اجتماعی ترویج نماز هست.

این مسئول به عوامل حیاتی ضروری بودن اشاعه فرهنگ نماز اشاره داشت و عنوان داشت: تأمين نياز دروني و رواني انسان، برقراري عدالت اجتماعي، پرورش تمركز ذهن، دست يابي به وقار اخلاقي و شخصيتي، قبول نظم و انضباط، همسويي با هستي، كاهش آسیب های اجتماعی از جمله عوامل ضروری بودن اشاعه فرهنگ نماز هست.

مدیر ستاد اقامه نماز هستان افزود: قرآن در خصوص شیوه عملی تبلیغ می‌فرماید: (یـاأیها الّذین ءامنوا لم تقولون ما لاتفعلون * كبر مقتا…) ای كسانی كه ایمان آورده اید! دلیل چیزی می گویید كه انجام نمی دهید؟ نزد خدا دشوار ناپسند هست كه چیزی را بگویید و انجام ندهید. پس باید با عملكرد خود مروج نماز باشیم.

وی شیوه تبلیغ گروهی را روش دیگر ترویج فرهنگ نماز دانست و گفت: باید برای تبلیغ از روش و شیوه گروهی بهره جست، به ویژه در مورد نماز كه اگر به صورت جماعت برگزار شود، اثرش هزاران برابر افزایش از نماز فرادا هست، لذا قرآن كریم برای همین اهمیت میفرماید(اركعی مع الرَّاكعین) ای مریم با ركوع كنندگان ركوع نما. مفسران در تفسیر این آیه شریفه نقل کرد اند: این آیه به «نماز جماعت» اشاره میكند و…. پس باید در رهستای نماز نخست تایم به جماعت در مسجد اهپایان داشته باشیم.

كریمی تصریح كرد: مروج بودن از طریق ابزار پیام رسانی و ارتباط جمعی، ندای دعوت الهی (نماز) را به گوش بندگانش می‌توان رساند.

این مسئول عنوان كرد: قرآن در این زمینه میفرماید: (یـأیها الّذین ءامنوا إذا نودی للصّلوة مِن یوم الجمعة فاسعوا إلی ذكر اللّه…) ای كسانی كه ایمان آورده اید! چون برای نماز جمعه ندا در داده انجام گرفت، به سوی ذكر خدا بشتابید. در این آیه شریفه بیان می كندكه بهره برداری درست از «اذان»، میتواند نیروی شگرفی در پیام رسانی و رساندن احكام الهی به گوش جهانیان باانجام گرفت؛ از واژه «نودی» ترویج عمومی به نماز هستفاده می‌شود.

مدیر ستاد اقامه نماز به ترویج تشكیلاتی و سازمان یافته نماز نیز تاكید داشت و خاطرنشان كرد: قرآن كریم می‌فرماید: و اضرب لهم مّثلا أصحـب القریة إذجآءها المرسلون * إذ أرسلنآ إلیهم اثنین فكذّبوهما فعزّخانوما بثالث فقالوا إنّآ إلیكم مّرسلون. برپایه این آیه شریفه باید با سازماندهی در تبلیغ و ترویج نماز بكوشیم و اگر با یك یا دو نفر ممكن نمی‌شود با افراد افزایشی اقدام كنیم. وكارگروهی داشته باشیم.

كریمی با زبان روز نقل کرد گفتن را از عوامل ترویج نماز عنوان كرد و خاطرنشان انجام گرفت: در پلن‌های دینی و ترویج آن، باید از هر روش درستی بهره برد و درخور فهم آقام و با زبان آنان نقل کرد گفت؛ چنانكه قرآن كریم می‌فرماید: (و مآ أرسلنا مِن رّسول إلاّ بلسان قومه لیبین لهم) و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق رابرای آنان بیان كند. این آیه شریفه بیان می كند كه برای ترویج دین باید با هر ملتی به زبان خودشان صحبت كرد و به تبیین و روشنگری و تعلیم و تربیت آن‌ها پرداخت، كه هستفاده از شیوه های مختلف در جذب آقام در مساجد و معرفی و اقامه نماز نیز یكی از آن‌ههست.

وی بیان داشت: خداوند زیاد از توان آقام بر آن‌ها تكلیف نكرده هست؛ چنانكه قرآن كریم می‌فرماید: (لایكلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها) خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایی اش تكلیف نمی كند. پس باید به ظرفیت و توانایی افراد نگریست و در عمل به دستورهای دینی از افراط و تفریط پرهیز كرد تا باعث «زدگی» و «خستگی» نشود. در حال خستگی نمازهای مستحبی و دعا را نباید خواند و تنها بایدبه انجام واجبات بسنده كرد وگرنه دلزدگی به بار می آورد و موجب میشود تا واجبات هم ترك شود.