ویرتا

ترویج بدحجابی نقطۀ صفر تهاجم فرهنگی

۳۰ خرداد ۱۳۹۶

حجت‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا گفت: به یقین بد حجابی در جهت تضییع خون صدها هزار جوان شهیدی هست که دنبال اصلی آنان دفاع از دین و اعتقادات و انقلاب بوده هست. این حقیقت را نمی‌توان انکار کـــرد که بد حجاب نوعی دهن‌کجی به شهیدان و خانواده دلسوخته آنان هست.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدتقی سبحانی‌نیا» معاون فرهنگی و هنری و مدیرعامل انتشارات دارالحدیث در گفت‌وگو با رویدادنگار فرهنگی باشگاه رویدادنگاران پویا، با بیان اینکه امروز برخی معتقدند رعایت حجاب تعدادان حیاتی نیست و فرایض حیاتی‌تر از حجاب در بین احکام الهی وجود دارد که معطل مانده و به آن بی توجهی می‌شود، اظهار کـــرد: حجاب در کانون توجه اقشار مذهبی و  برخی نهادهای انقلابی قرار دارد، حقیقت این هست که درباره فلسفه اهمیت حجاب اگر به تعداد نکته توجه انجام گرفته هست وضعیت حجاب متفاوت خواهد انجام گرفت.

معاون فرهنگی و هنری و مدیرعامل انتشارات دارالحدیث دربارۀ نخستین نکته‌ای که در بحث حجاب باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: بی حجابی یا بدحجابی در حقیقت آشکارا مخالفت کـــردن با حکم خدا و برافراشتن عَلَمِ مخالفت با شریعت هست. می‌دانیم کسی که با حکم خدا مخالفت می‌کند، با کسی که آن را آشکارا انجام می‌دهد جرمش یکی نیست، زیرا نخستی فقط مخالفت با حکم خدا کـــرده و دیگری علاوه بر مخالفت با حکم الهی آن را ترویج داده و زشتی آن را در نظر آقام کهسته و یا زدوده هست.
بدحجابی رفتار هنجار شکنانه‌ای هست که در تهاجم فرهنگی بر علیه نظام جمهوری اسلامی در نقطه محوری قرار داشته هست و دشمن برای پیاده‌سازی اهداف شوم فرهنگی خود در ترویج فساد و فحشا و بی حیایی در جامعه ما از بد حجابی شروع کـــرده و جای پای خود را برای اقدامات افزایش،  از این حوزه باز کـــرده هست.

وی دربارۀ دومین نکتۀ مورد توجه در این مسأله افزود: عدم رعایت حجاب به دلیل آشکار بودنش سمبل مخالفت با خدا از یک سو و مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی از سویی دیگر هست. این رفتار هنجارشکنانه به دلیل ماهیتش هر روز همچون ویروس گسترش یافته و جامعه را به خود مبتلا می‌کند و ما تفاوت امروز را با سال‌های قبل به وضوح مشاهده می‌کنیم. پس فرد بد حجاب تأثیر زیادی در هنجارشکنی و تخریب فرهنگ و ارزش‌های دینی جامعه دارد.

 ترویج بدحجابی نقطه صفر تهاجم فرهنگی هست

حجت‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا خاطرنشان کـــرد: بدحجابی رفتار هنجار شکنانه‌ای هست که در تهاجم فرهنگی بر علیه نظام جمهوری اسلامی در نقطه محوری قرار داشته هست و دشمن برای پیاده‌سازی اهداف شوم فرهنگی خود در ترویج فساد و فحشا و بی حیایی در جامعه ما از بد حجابی شروع کـــرده و جای پای خود را برای اقدامات افزایش،  از این حوزه باز کـــرده هست. از این رو فرد بدحجاب با تهاجم فرهنگی دشمن همسویی می‌کند و در به ثمر نشستن نقشه فتنه‌گرانه او یاری می‌کند و بی آنکه خود خوهسته باانجام گرفت کارگزار بی جیره و مواجب دشمن در تخریب فرهنگ دینی و ملی انجام گرفته هست.

معاون فرهنگی و هنری و مدیرعامل انتشارات دارالحدیث تصریح کـــرد: تجربه نشان داده هست که در خانواده‌ها کنار گذاشتن چادر آرام آرام به ضعیف انجام گرفتن انگیزه حجاب به ویژه در فرزاندانشان و سپس در بزرگ‌ترها انجامیده و آن نیز کم کم از میزان پایبندیشان به فرایض دینی به ویژه نماز و روزه کهسته هست. تداوم این روند در نسل یا نسل‌های فردا چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای را در خصوص دینداری جامعه به تصویر نمی‌کانجام گرفت.

بد حجاب دهن‌کجی به شهدهست

وی افزود: به یقین بد حجابی در جهت تضییع خون صدها هزار جوان شهیدی هست که دنبال اصلی آنان دفاع از دین و اعتقادات و انقلاب بوده هست. این حقیقت را نمی‌توان انکار کـــرد که بد حجاب نوعی دهن‌کجی به شهیدان و خانواده دلسوخته آنان هست.

حجت‌الاسلام و المسلمین سبحانی‌نیا اظهار کـــرد: پس می‌بینیم که حرکت خخانومده‌ای که روزی فقط با کنار گذاشتن چادر به بهانه دشوار بودن آن شروع انجام گرفت، امروز چگونه به بی مبالاتی در اصل حجاب و دیگر فرایض دینی به ویژه در نزد نسل جدید انجامیده هست. این همان دنبالی بوده هست که دشمنان دین دنبال می‌کـــردند و گیمگران نقش نخست آن هم بانوانی بودند که قدر مقام و منزلت والا و کرامتی که اسلام عزیز و انقلاب اسلامی به آنان داده بود را ندانستند. این هست راز اهمیت داشتن خاکریز حیاتی حجاب در جبهه مبارزه فرهنگی که رخنه در آن شکست‌های پی درپی دیگر را به دنبال خواهد داشت.