ویرتا

تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات

۲۱ خرداد ۱۳۹۶


تحلیل انتقادی فضایل اختصاصی عبدالله بن عباس در روایات
– صفحه

چکیده :

عبدالله بن عباس در منابع روایی و تاریخی، دارای فضایل خاص و برجسته‌ای شآقاه انجام گرفته که هیچ یک از یاران پیامبر اسلام(ص) را یارای رسیدن به آن‌ها نبوده هست. ادعای رؤیت جبرئیل از سوی وی، دعای ویژه پیامبر اسلام(ص) در حق او ـ که موجب می‌شود نقل کردان ابن عباس در تفسیر قرآن جایگاهی بلامنازع یابد ـ و القاب و مقامات ممتاز، از جمله این فضایل هست. اما توجه به زمینه‌های شکل‌گیری خلافت عباسیان و درگیری‌های آنان با علویان و تحلیل روایات حاوی فضایل ابن عباس نشان می‌دهد که بنی عباس برای مشروعیت‌بخشی به قیام و حکومت خویش، نیاز به تقدیس اجدادشان داشتند. چنین زمینه‌ای می‌توانست در نشر فضایل برجسته برای عبدالله بن عباس، به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی سلسله خلافت عباسی، نقش داشته باانجام گرفت. از این رو فضایل نقل انجام گرفته برای ابن عباس با تردید و تأمل جدی روبه‌روست.
کلیدواژگان :
ابن عباس