در نوشتار قبل «کفاره روزه » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری»

پرسش: آیا میتوان در کفاره روزه که ۳۱ روز گرفته مقدار باقی مانده را پولش را به فقیر داد؟

پاسخ:
در فرض سؤال نمی تواند.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام متفرقه

 

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘