ویرتا

تاریخ اسلام در آینه پژوهش

۱۹ تیر ۱۳۹۶

عنوان مجله :
تاریخ اسلام در آینه پژوهش

دوره انتشار :
دو فصلنامه

هیئت تحریریه :
صادق آیینه وند، محسن الویری، محمد رضا جباری، مهدی پیشوایی، یعقوب جعفری، جواد سلیمانی، حسین عبدالمحمدی، اصغر منتظرالقائم، محمدرضا هدایت پناه، محمد هادی یوسفی غروی

کد ISSN :
۱۷۷۴-۲۰۰۸

آدرس :
قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس ‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستی :
۱۸۶ـ۳۷۱۶۵

تلفن :
۳۲۱۱۳۴۷۹ – ۰۲۵

دورنگار :
۰۲۵-۳۲۹۳۴۴۸۳

امور مشترکان :
۰۲۵-۳۲۱۱۳۴۷۴

پست الکترونیک :
tarikh@qabas.net

آدرس اینترنتی :
http://tarikh.nashriyat.ir

امتیاز :
علمي – پژوهشي

بها :

اين نشريه با هدف انتشار مقالات علمي ـ تخصصي در زمينة تاريخ اسلام و تشيع، امامان شيعه، و تاريخ و تمدن اسلامي از پاييز ۱۳۸۱ تاكنون در ۴ پيش شماره و ۲۸ شماره در قالب فصل‌نامه منتشر مــي‌شود. صـــاحب‌امـتياز اين نــشريه مــؤسســه آموزشي و ‌پژوهشي امام خميني(ره)، مديرمسئول آن حجت‌الاسلام دكتر محمدرضا جباري و سردبير آن حجت‌الاسلام‌ مهدي پيشوايي است.

اين نشريه با هدف ايجاد فرصت براي ارائه يافته‌هاي پژوهشگران تاريخ پا به عرصه نهاد و از مباحث و پژوهش‌هاي بنيادي و نظري نيز از مقالات و بررسي‌هاي كاربردي كه با حفظ ملاك‌ها و معيارهاي علمي، به نوعي به نيازها، پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ دهد، همچنين مقالات مربوط به مطالعات جديد در زمينه سيره و تاريخ اسلام و تاريخ تشيع كه راهگشاي علاقه‌مندان باشد، استقبال مي‌كند.