ویرتا

تأمل در گفتار (عکس نوشته)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

امام علی علیه السلام : هر چه را شنيدى (بدون بررسی ) براى مردم بازگو مكن، كه همين براى دروغگويى تو كافى است