ویرتا

بعثت نور (کلیپ + متن)

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

تمام عالم روشن که وقت بعثت نوره

که جشن مبعث احمد همان ولادت نوره

بی تو دلم چون شب تاره 

بی تو جنان نوری نداره

هر چه که دارم نذر یاره 

هر چه که دارم نذر یاره

مددی یا رسول الله 

مددی یا رسول الله 

نظر نما به دل من به قطره قطره ی اشکم 

نظر به روی سیاه و به سینه ی پر دردم 

با تو دلم چو نو بهاره 

بی تو دلم چه بی قراره

بی تو دلم یاری نداره 

بی تو دلم یاری نداره 

مددی یا رسول الله 

مددی یا رسول الله 

جمع خوانی”بعثت نور” در وصف مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم

زمان: ۱۴۴ ثانیه (۰۲:۲۴)