ویرتا

برگزاری آزمون و اختتامیه دوره تربیت مربی قرآنی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان

۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گروه فعالیت‌های قرآنی: آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی کودک ویژه بانوان در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)  از اصفهان، عصر امروز آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

دومین دور تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک از ۸ مردادماه به‌مدت ۴۰ ساعت آموزشی و با حضور ۹۰ نفر از  بانوان حوزوی و دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی و دبیران آموزش و پرورش از استان‌های اصفهان، بوشهر، فارس و کرمان به‌همت مرکز قرآنی دانشگاهیان جهاددانشگاهی واحد اصفهان آغاز شد. خانم آذر امیرخانی از اساتید ترییت معلم قرآن نیز مدرس این دوره آموزشی بود. 

در مراسم اختتامیه این دوره، از مهندس فضیلتی، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین استان اصفهان، به‌منظور اسکان شرکت کنندگان در طی روزهای برگزاری این دوره تقدیر شد.

آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان
آزمون و اختتامیه دومین دوره تربیت مربی قرآنی تخصصی کودک در جهاد دانشگاهی اصفهان