ویرتا

بروشور ” شهر خدا ” ویژه ماه مبارک رمضان

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

 

 

بروشور "شهر خدا" ویژه ماه مبارک رمضان

بروشور "شهر خدا" ویژه ماه مبارک رمضان

بروشور “شهر خدا” ویژه ماه مبارک رمضان

بخش ها :

امام شناسی و ولایت – ذکر – به آینده بنگرید – نشاط توبه – دروغ گفتن – عیبجویی – نفقه والدین – بد خلقی – ایستگاه فکر – لقمه ناپاک – ترنم باران و…