ویرتا

برنامه فضایی رئیس جمهور آمریکا برای تحقیق و کشف انسان

۲۴ آذر ۱۳۹۶


رئیس جمهوری آمریکا به صورت رسمی به ناسا گفته که فضانوردان آمریکایی را بار دیگر به ماه بفرستند.

دونالد ترامپ در حکمی به ناسا دستور داده که فضانوردان این کشور را بار دیگر راهی کره ماه کند.

او گفت: حکمی که امروز امضاء می‌کنم متمرکز بر برنامه فضایی آمریکا بر تحقیق و کشف انسان است.

ترامپ گفت: این بار تنها بر روی ماه قدم نخواهیم گذاشت و پرچم خود را
برافراشته نخواهیم کرد، ما سازمانی را برای یک ماموریت نهایی بر روی ماه
ایجاد خواهیم کرد و شاید روزی در بسیاری از سیاره‌های دیگر این کار را
ادامه دهیم.