ویرتا

برای خرید رأی به چه میزان پول نیاز است!

۶ خرداد ۱۳۹۶

نگاهی به انتخابات شورای شهر اهواز و حاشیه‌های ایجاد شده مرا به فکر وا داشت که یک فرد برای ورود به پارلمان شهری باید به چه اندازه هزینه کند و یا اینکه برای خرید رأی باید چه مبلغی پرداخت کند.