ویرتا

اهمیت نماز اول وقت (عکس نوشته)

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

و آنان كه به آخرت ايمان آوردند به اين كتاب نيز ايمان خواهند آورد و آنها (اوقات) نمازشان را محافظت مى‏نمايند سوره انعام آیه ۹۲