ویرتا

امريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي و عربستان خواهان تجزيه عراق هستند

۳ تیر ۱۳۹۶

يک کارشناس مسائل بين‌الملل:
امريکا، انگليس، رژيم صهيونيستي و عربستان خواهان تجزيه عراق هستند


هاني‌زاده گفت: قرار هست در سوم مهر ماه آينده اقليم کـــردستان يک همه‌پرسي براي جدايي اين اقليم از پيکره عراق برگزار کند و اين مسئله يک بحران جديدي براي ناحیه ايجاد خواهد کـــرد، لذا از هم‌اکنون و از سال‌ها پيش رهبران اقليم کـــردستان زمينه اين همه‌پرسي را فراهم کـــردند و با اين زمينه‌سازي تلاششان بر اين هست که کـــردستاني را در عراق ايجاد کنند و از پيکره عراق جدا شوند.


ویرتا: رهبر معظم انقلاب در ديدار اخيرشان با نخست‌وزير عراق بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمین عراق اشاره کـــردند و گفتند: «جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف هست و دامن خانومندگان به این موضوع را مخالفان هستقلال و هویت عراق می داند.» قرار هست سوم مهر ماه يک همه‌پرسي در رهستاي جدايي اقليم کـــردستان از عراق برگزار شود که در صورت برگزاري آن به نظر مي‌رسد به جدايي کـــردستان از عراق بيانجامد. در همين رهستا با حسن هاني‌زاده، کارشناس مسائل بين‌الملل به گفت‌وگو نشستيم که در ادمه مي‌خوانيد.


حسن هاني‌زاده، کارشناس مسائل بين‌الملل در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاري همه پرسي جدايي کرستان از عراق در سوم مهر ماه گفت: ديدار حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق از عربستان و جمهوري اسلامي ايران دربرگيرنده تعداد موضوع حیاتی ناحیه‌اي هست؛ نخست، عراق تلاش دارد که مقداري شرايط را براي کاهش تنش بين رياض و پایتخت فراهم کند و اگر بتواند اختلافات ايران و عربستان و همچنين عربستان و قطر را به نوعي کاهش دهد که به نظر مي‌رسد حيدر العبادي با توجه به شرايط ناحیه و همچنين هزينه سنگيني که عراق براي مقابله با گروهک تکفيري داعش پرداخت کـــرده مايل هست که همه کشورهاي ناحیه با عراق همکاري کنند تا عراق از وجود عناصر تروريستي داعش پاکسازي شود و همه کشورها بايد همکاري کنند که داعش از ناحیه ريشه‌کن شود.


وي ادامه داد: موضوع ديگر اينکه بعد از پاکسازي موصل از وجود داعش، اکنون قدرت‌هاي هستکباري و حتي عربستان در تلاش هستند که از طريق کمک به جدايي اقليم کـــردستان، عراق را با يک چالش جدي مواجه کنند. قرار هست در سوم مهر ماه آينده اقليم کـــردستان يک همه‌پرسي براي جدايي اين اقليم از پيکره عراق برگزار کند و اين مسئله يک بحران جديدي براي ناحیه ايجاد خواهد کـــرد، لذا از هم‌اکنون و از سال‌ها پيش رهبران اقليم کـــردستان زمينه اين همه‌پرسي را فراهم کـــردند و با اين زمينه‌سازي تلاششان بر اين هست که کـــردستاني را در عراق ايجاد کنند و از پيکره عراق جدا شوند و اگر اين اتفاق رخ دهد طرح جوي‌بايدنت، معاون سابق رئيس‌جمهور امريکا براي تجزيه عراق به سه قسمت شيعه‌نشين، سني نشين و کـــرد نشين فراهم خواهد انجام گرفت. 

هاني‌زاده افزود: عربستان سعودي، امارات و بحرين حاميان طرح جداسازي اقليم کـــردستان از عراق هستند. لذا اين نگراني براي کشورهاي ناحیه مخصوصا ايران وجود دارد که اگر اقليم کـــردستان از عراق جدا شود کشور عراق تجزيه خواهد انجام گرفت و اين به نفع کشور عراق نيست. به هر حال رهبر معظم انقلاب اسلامي دو نکته را در جريان ديدار آقاي حيدر العبادي مطرح کـــردند که اين دو موضوع کليد‌واژه ثبات، امنيت و پایانيت ارضي عراق هست؛ نخست اينکه رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد کـــردند دولت عراق نبايد به امريکا اطمينان کند و دوستي امريکا با ملت عراق يک دوستي فريبنده هست. موضوع دوم اينکه رهبر معظم انقلاب صريحا برگزاري همه‌پرسي براي تجزيه اقليم کـــردستان را به عنوان يک خطر بزرگ براي تجزيه عراق گوشزد کـــردند و لذا مخالفت خودشان را با تجزيه اقليم کـــردستان اعلام کـــردند. 

اين کارشناس مسائل بين‌الملل تاکيد کـــرد: ملت ايران، رهبري و همه مقامات ايران و حتي عراق اذعان دارند که آقام کـــرد طي سال‌هاي گذشته در عراق به سبب وجود رژيم بعث عراق ستم‌هاي زيادي متحمل انجام گرفتند به هر حال اما اين ستمي که رژيم صدام به آقام کـــرد عراق وارد ساخت دليل اين نمي‌شود که اين بهانه دست رهبران اقليم کـــردستان بيفتد که از پيکره عراق جدا شود. اگر اقليم کـــردستان از عراق جدا شود ناحیه با يک بحران جديدي که طولاني مدت مواجه مي‌شود که همه کشورهاي ناحیه را درگير خود خواهد کـــرد. لذا اين دو کليد‌واژه‌اي که رهبر معظم انقلاب در برابر نخست‌وزير عراق قرار داد بسيار حیاتی و اساسي هست و بايد به عنوان قطب‌نماي حرکت دولت‌هاي ناحیه تلقي شود. 

هاني‌زاده با بيان اينکه نتيجه اين همه‌پرسي تکمیلا مشخص هست و به جدايي اقليم کـــردستان منجر خواهد انجام گرفت، گفت: از پنج سال گذشته خصوصا زماني که آقاي هوشيار زيباريي وزير خارجه بود زمينه‌اي فراهم کـــرد که همه کـــردهاي مقيم خارج در ساعت و زمان معقول وارد اقليم کـــردستان شوند و در اين همه پرسي شرکت کنند. قطعا اين همه پرسي که مقدمات آن از پنج سال پيش فراهم انجام گرفته در حقيقت منجر به راي مثبت به جدايي کـــردستان خواهد انجام گرفت و اين به ضرر کشورهاي ناحیه و آقام کـــرد عراق خواهد بود. 

وي تاکيد کـــرد: کـــردستان عراق به دريا راه ندارد و بايد از تعداد کشور ناحیه عبور کند و به نظر مي‌رسد بخشي از کشورهاي جهان و ناحیه مثل امريکا، انگليس و همچنين رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي مايل به تجزيه عراق هستند تا بتوانند از طريق اقليم کـــردستان حضور خود را در شمال عراق تثبيت کنند که براي بخشي از کشورهاي ناحیه ايجاد مزاحمت کنند. لذا برنده اين همه‌پرسي اسرائيل و عربستان و امريکا خواهند بود که قرار هست يک جبهه گسترده عليه محور مقاومت ايجاد کنند. 

اين کارشناس مسائل بين‌الملل اظهار داشت: اکنون زمينه‌اي فراهم انجام گرفته که همه‌پرسي انجام شود و رهبران اقليم کـــردستان درصدد هستند  به هر شکلي که هست اين همه‌پرسي را در سوم مهر ماه برگزار کنند و قطعا مسائل مختلفي مثل مسئله کرکوک وجود دارد که باعث اختلاف عراق و اقليم کـــردستان خواهد انجام گرفت و دولت عراق بايد هانجام گرفتارهاي لازم را به رهبران اقليم کـــردستان بدهد که اگر اين همه‌پرسي را انجام بدهند با يک چالش جدي مواجه خواهند انجام گرفت و عراق اجازه نخواهد داد که کـــردستان از پيکره عراق جدا شود. 

هاني‌زاده با اشاره به نقش کشورهاي ناحیه مثل ايران، عراق، ترکيه، سوريه و حتي روسيه در عدم برگزاري همه‌پرسي جدايي کـــردستان از عراق گفت: کشورهاي ناحیه بايد در اين خصوص رايخانومي کنند و مانع از اين شوند که اقليم کـــردستان از عراق جدا شود هيچ‌کس نمي‌تواند مسئله آقام کـــرد عراق و ستم‌هايي که آقام کـــرد عراق در طول ۸۰ سال گذشته متحمل انجام گرفتند ناديده بگيرد اما به هر حال اين امر نبايد منجر به تجزيه اقليم کـــردستان از عراق شود و اکنون وجود اقليم کـــردستان در پيکره عراق مي‌تواند به پايداري و ثبات ناحیه کمک کند.  

وي در پايان خاطرنشان کـــرد: بايد رفت‌و آمدها در مرزهاي ايران در ماه‌هاي آينده به انجام گرفتت کنترل شود زيرا اقليم کـــردستان از جوانان کـــردهاي کشورهاي همجوار هم براي شرکت در اين همه‌پرسي به عنوان منطقهوندان اقليم کـــردستان دعوت و مقدمات اين کار را فراهم کـــرده و بايد در اين خصوص هوشياري لازم را به خرج داد. مسئله جدايي اقليم کـــردستان يک مسئله بسيار حیاتیي هست که اگر اتفاق افتد ده‌ها سال ناحیه را درگير يک بحران جديدي خواهد کـــرد.          

منبع: جوان آنلاين


انتهای پیام