ویرتا

اعتراض مردم و علمای بحرین به ورود هیئت صهیونیستی به منامه

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶


مردم و نهادها و علمای بحرین ورود هیئت صهیونیستی به بحرین و استقبال از این هیئت را محکوم کردند.

به گزارش مصاف،  در پی ورود یک هیئت صهیونیستی به بحرین برای حضور در نشست فیفا، مردم مناطق مختلف بحرین با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز حضور این هیئت صهیونیستی را در این کشور محکوم کردند.

در همین راستا، ۱۲ موسسه و نهاد مدنی بحرین، ورود هیئت صهیونیستی به خاک بحرین برای حضور در نشست فیفا که قرار است ۱۱ می برگزار شود، محکوم کرد و دولت بحرین خواست تا از آلوده شدن این کشور به قدم های صهیونیستهای جنایتکار مخالفت و این موضع را اعلام کنند.

این موسسه ها در بیانیه ای مشترک همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین و نیروهای مقاومت و اقدام مبارزان مقاوم در زندان های اسرائیلی اعلام کردند.

۱۲ موسسه بحرینی بر ضرورت اقدام همه مقامات رسمی در کشورها برای جلوگیری از هر تحرکی مبنی بر ترویج و مشارکت در سفرهای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که مخالف اجماع عرب است، تاکید کرد.

این موسسه ها دوباره خواسته ملت بحرین برای تحریم همه کالاهای صهیونیستی را اعلام کرد.

علمای بحرین نیز در بیانیه ای، استقبال از این هیئت صهیونیستی در خاک بحرین در سایه رنج مداوم ملت فلسطین، نشانه از دست دادن شرم، حیا و مردانگی است.آل خلیفه با استقبال از هیئت دشمن صهیونیستی، خود را به طور کامل از ملت بحرین جدا کرد.

هیئت صهیونیستی شرکت کننده در نشست فیفا، روز دوشنبه هشتم می به منامه پایتخت بحرین وارد شد.

منبع: ابنا