ویرتا

اطلاع دادن به صاحب اثری که آثارش را بدون اجازه می فروشند | ویرتا

۱۱ دی ۱۳۹۶

سوال: اگر موسسه ای آثار یک استاد را بدون اجازه اش چاپ کرده اند و میفروشند آیا اطلاع دادن به آن استاد برای گرفتن حقش واجب است یا خیر؟

پاسخ:  اطلاع دادن به ایشان واجب نیست اما در صورتی که امکان امر به معروف و نهی از منکر کسانی که بدون اجازه مولف مرتکب این کار شده اند، وجود داشته باشد نباید از این کار غفلت کرد. 

منبع: استفتاء سایت ویرتا از دفتر استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی