ویرتا

اسلام و علوم اجتماعی

۲ خرداد ۱۳۹۶

عنوان مجله :
اسلام و علوم اجتماعی

دوره انتشار :
دوفصلنامه

هیئت تحریریه :
حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسين بستان، دكتر غلامرضا جمشيديها، حج الاسلام دكتر حسن خيري، حجت الاسلام و المسلمين محمود رجبي، حجت الاسلام دكتر محمد رضا ضميري، حجت الاسلام دكتر شمس الله مريجي، دكتر محمد ميرزايي، حجت الاسلام و المسلمين دكتر اكبر مير سپاه

کد ISSN :

آدرس :
قم، پرديسان، بلوار دانشگاه،جنب دانشگاه آزاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، كدپستي:۳۷۴۹۱۱۳۳۶۱

صندوق پستی :
قم، ۳۱۵۱-۳۷۱۸۵

تلفن :
۳۲۱۱۱۳۵۱، ۳۲۹۰۱۴۸۰ ،۳۲۱۱۳۲۲۳ (۰۲۵)

دورنگار :
۳۲۸۰۳۰۹۰ (۰۲۵)

امور مشترکان :
۳۲۸۰۳۰۹۰ (۰۲۵)

پست الکترونیک :
soci@rihu.ac.ir

آدرس اینترنتی :
http://soci.rihu.ac.ir

امتیاز :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

بها :

گستردگی موضوعات مناسبات دین/ اسلام و علوم اجتماعی ایجاب می‌کند که مجله‌ای علمی ـ تخصصی، و در آینده‌ای نزدیک علمی ـ پژوهشی، که به صورت اختصاصی به مسائل و موضوعات مطرح در این زمینه بپردازد و حاصل تحقیقات صاحبنظران این رشته را در اختیار جامعه‌ی علمی و مدیران ارشد کشور قرار دهد، منتشر شود. به همین جهت گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه در صدد انتشار مجله‌ای با نام دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» برآمد.

دوفصلنامه‌ی «اسلام و علوم اجتماعی» به منظور همکاری با سایر بخش‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و در راستای تحقق هدف پیش‌گفته، گسترش و تعمیق ادبیات مناسبات اسلام و علوم اجتماعی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای اندیشمندان این دست از مطالعات، ایجاد زمینه‌ی تولید علم دینی و فراهم کردن فضایی مناسب برای تولید و توسعه‌ی هر چه بیشتر علوم اجتماعی اسلامی، بر آن است تا در قالب ویژه‌نامه‌هایی مناسبات دین به خصوص اسلام و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.