ویرتا

اسلام آوردن قبل از تقسیم ارث | ویرتا

۱۵ آذر ۱۳۹۶

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

اسلام فرزندان کافر قبل از تقسیم ارث [ارث غیر مسلمان ]

پرسش :چنانچه ورثه میت کافر بوده اند و قبل از تقسیم میت مسلمان شوند، ارث می برند؟

پاسخ :چنانچه ارث هنوز تقسیم نشده طبق قانون ارث اسلامى ارث مى برند.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت ویرتا

ویژه نامه احکام متفرقه