استحباب عمره مفرده بر نايب‏

۱۶۵- نايبى كه حجةالاسلام خودش را بجا نياورده، احتياط آن است‏[۱] كه بعد از عمل نيابت،[۲] براى خودش عمره مفرده به‏ جا[۳] آورد؛ اين احتياط هر چند واجب نيست‏[۴] ولى خيلى مطلوب است.

[۱] ( ۴). آية اللَّه بهجت: احتياطاً عمره به‏ جا آورد.
[۲] ( ۵). آية اللَّه فاضل: يا قبل از آن.
[۳] ( ۶). آية اللَّه گلپايگانى: رجاءً( احكام عمره فارسى، ص ۱۶).
[۴] ( ۷). آية اللَّه مكارم: اين احتياط واجب است.

منبع: سایت ویرتا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت ویرتا

     

‘ );
w.anetworkParams[ ad.id ] = ad;
d.write( ‘