ویرتا

استاد فرحزاد : تفاوت ها (عکس نوشته)

۱۸ مهر ۱۳۹۶

 

 

 

استاد حجت الاسلام فرحزاد : تفاوت ها (+عکس نوشته )

دانلود تصویر

استاد فرحزاد: تفاوتها

نه پول داشتن دلیل بر خوب بودن است و نه نداشتن دلیل بر بدی است کسی احساس نکند که چون خداوند به او مال و ثروت داده، فرد خوب یاست و به کسی که مال نداده فرد بدی است.اگر همه مردم یک جور باشند و بین آنها تفاوت وجود نداشته باشد صفات ما کور می شود. باید یکی پولدار باشد و یکی فقیر که پولدار با سخاوت و فقیر با صبر و قناعت رشد کند.کالات انسان با تفاوتها مشخص می شود.


منبع:   کنال تلگرام برنامه سمت خدا