ویرتا

استاد عالی : پاسخگویی در قبر ( عکس نوشته)

۱۰ آبان ۱۳۹۶

 

 

 

استاد عالی : پاسخگویی در قبر

استاد عالی : پاسخگویی در قبر

ممکن این است این پرسش در ذهن خیلی  ها باشد که چرا با اینکه سوالات قبر ساده است و حتی از قبل می دانیم چه می پرسند، باز هم برخی در جواب سوالها درمانده می شوند؟
نکته در اینجاست که ما چون نحوه جوابگویی به این پرسشها را با امتحان های دنیایی و سوالات آزمونهای  این دنیا مقایسه می کنیم به خیالمان ساده می آید.
سوالات امتحانات دنیایی از محفوظات و معلومات ذهنی است لذا کسی که خوب مطالعه کرده جواب می دهد، اما سئوالات عالم قبر از محفوظات و معلومات ذهنی نیست، بلکه پاسخ آنها وابسته به این است که این عقایدی که از آنها سئوال می شود چقدر در جانت و دل و قلبت رسوخ کرده و چقدر آنها را باور داشته ای؟


منبع: کانال تلگرام برنامه سمت خدا (samtekhoda3@)