ویرتا

استاد رفیعی: آداب عزاداری (عکس نوشته)

۱۷ مهر ۱۳۹۶

 

 

استاد رفیعی: آداب  عزاداری

استاد رفیعی: آداب  عزاداری

عزاداری برای اهل بیت (علیهم السلام) بسیار پسندیده است، خوب است در عزاداری هیامان به این نکات دقت کنیم:
۱- عزاداری باعث ترک واجبات نشود، مواظب باشیم به واسطه عزاداری واجباتی مثل نماز، احترام به والدین و رعایت محرم و نامحرم لطمه نخورد.
۲- مالی که برای مراسم عزاداری خرج می شود حتما حلال باشد.
۳- عزاداری به گونه ا ینباشد که موجب اذیت و آزار دیگران بشود.
۴- در عزاداری ها دچار ریا نشویم، و خود را  به تکلف نیندازیم.

گاهی اخلاص یک مجلس کم جمعیت و ساده از یک مجلس چند هزار نفره بسیشتر است؛ بدانیم اصل عزاداری کسب معرفت و اخلاص است.


منبع: کانال تلگرام برنامه سمت خدا (samtekhoda3@)