ویرتا

استاد حسینی قمی: به فرزندان محبت کنیم ( عکس نوشته)

۸ آبان ۱۳۹۶

 

 

استاد حسینی قمی: به فرزندان محبت کنیم

استاد حسینی قمی: به فرزندان محبت کنیم

پیامی نوشته بود خوشا به حال دخترانی که مادرانشان آنها را می بوسند، خوشا به حال دخترانی که سر روی زانوی مادرانشان می گذارند و می خوابند؛ این دیگر چه خرجی دارد؟ آیا پول می  خواهد که شما دخترت را بغل کنی و دست نوازش بر سرش بکشی و او را ببوسی؟ خرج دارد؟ می گوید من حسرت دارم یک بار سرم را روی زانوی مادرم بگذارم و مادرم دست محبت بر سر من بکشد و من را ببوسد و در آغوش بکشد، محبتمان را دریغ نکنیم!


منبع: کانال تلگرام برنامه سمت خدا (samtekhoda3@)